23.01.2008 19:18

Tammikuussa 2008 Barcelonassa järjestetyn, erilaisia säädöksiä ja ohjeita koskevan kilpailun voittajan julkistaminen ja tehtävään valtuutetun yksihenkisen raadin päätös

…ja kilpailun vuoden pisimmästä virkkeestä on voittanut Espanjan verottaja, la Agencia Tributaria. Tuomarina ja raatina toimi Kafkakoski ja voittajavirke, joka löytyy eräistä Espanjan verotoimiston julkaisemista ohjeista, kuuluu seuraavasti: “Asimismo, en este último supuesto y además en los casos de modificación de bases imponibles de operaciones devengadas en el ejercicio anterior, gravadas a tipos diferentes a los vigentes en el período objeto de esta declaración, por haber quedado éstas (las operaciones) total o parcialmente sin efecto o por haberse alterado el precio después que se hayan efectuado, modificará en la declaración la base imponible, y la correspondiente cuota, consignando el tipo resultante del cociente entre la cuota y la base imponible declaradas, multiplicado por 100; si este cociente no da como resultado un número entero, hará constar los dos primeros decimales del número resultante.

Onnittelumme voittajalle. Espanjan verottaja lienee kanssani samaa mieltä siitä, että kaikkien viranomaisten voimassa olevien ja yleiseen käyttöön hyväksyttyjen ja julkaistujen, erityisesti erilaisten kansalaisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kaavakkeiden täyttämistä koskevien ohjeiden on oltava ennen kaikkea selkeitä ja yksiselitteisiä, ottaen huomioon tammikuussa 2008 asetetun lain 15. pykälän momentissa 38b asetetut säädökset selkeydestä, Real Academia Españolan kaikki kielioppi- ja oikeinkirjoitussäännöt, kuitenkaan jättämättä huomioon sitä tosiasiaa, että voimassa olevien helppolukuisuutta koskevien säädösten poikkeukset, jotka asetettiin jo ennen varsinaisten säädösten asettamista alustavassa kokouksessa (jatkossa “kokous”) joulukuussa 2007 ja jotka on kirjattu henkilökohtaista mielenrauhaa ja viranomaisten siihen sekaantumattomuutta koskevan lain 456. pykälän momentissa 45½, nämä (säädökset) on otettava kaikissa tapauksissa huomioon lain tarkoittamalla tavalla, ymmärtämällä tässä “lain tarkoittaman tavan” sellaisena tapana, mikä kokouksessa virkamiesten kesken sovittiin samalla, kun tehtiin päätös numero 678 siitä, että kansalaisia mahdollisesti tietyissä olosuhteissa, tiettyyn aikaan tietyssä paikassa harhauttavien, epämääräisten tai muutoin epäselvien ohjeiden julkaiseminen on tämän lain nojalla kielletty.

Vai mitä?

Kommentit

Taisitpa itse viedä voiton verottajalta sivu suun. :) Jotenkin tuntuu siltä, että alllaoleva ei ole aivan sanatarkka käännös.

No juu, on siinä pieniä nyanssieroja, hi-hi…

Nousin ihan unesta ylös kysyäkseni (jos joku tämän kommentin sattuu näkemään), mistä muuten löytyisi Suomen – tai suomen kielen – pisin virke? Tai maailman pisin virke? (Siis sellainen virke, joka myös oikeasti tarkoittaa jotakin eli jolla on ns. merkitys.)

Absolutamente si.

Jep, samaa mieltä, täsmälleen.

Melkein yhtä selkokieltä on myös meidän verottajan ohjeissa. Ei taida vaan olla noin pitkiä virkkeitä.

Tuo käännöksesi on varsin oivallista kieltä, siitä pitäisi myös suomen veroviranoimaisen ottaa mallia.

Lasse/Ulrika/KooTee: Suomen ja Espanjan lakien minulle suomien valtuuksien sekä omien mahdollisuuksieni puitteissa voisin vastata kommentteihinne sillä tavoin, että vastaukseni voitaisiin lakien mukaan tulkita myönteiseksi tai ei, riippuen siitä, missä olosuhteissa kyseinen vastaus on annettu.

Tämä tarkoittaa sitä, että olen tavallaan samaa mieltä käsitellystä asiasta ja asiasta kertovaan kirjoitukseen annetuista kommenteista.

Muistaakseni Joycen Finnegan’s wakessa on joku luvun mittainen virke (en ole kyennyt lukemaan sitä kirjaa kovin pitkälle) – ja myös Proustia on “kehuttu” loputtomista virkkeistä.
EI jaksa arvostaa ;)

Moikkis, Maukkis. Joycen tai Proustin virkkeet ovat joka tapauksessa varmasti paljon kauniimpia ja taiteellisesti puhuttelevampia kuin Espanjan viranomaisten tai minun virkkeeni.

Vastaa

Vastauksesi:

Kategoriat: